Försöket att samla in farligt avfall på fyra COOP-varuhus i Göteborg med ett specialdesignat skåp – Samlaren – har slagit väl ut. Skåpen lockar till sig mer än dubbelt så mycket lampor som miljöstationerna. Nästa år ska ytterligare två-tre Samlare placeras ut.

– Det ser bra ut så här långt. Vi räknar med att de fyra skåpen får in 4,5 ton farligt avfall på ett år, säger Sara Pettersson på kretsloppskontoret, som följt upp Samlarens effektivitet.

500 kilo lampor på ett år

Mindre än fem ton låter kanske inte så mycket, med tanke på att det samlas in 1.000 ton farligt avfall per år i Göteborg. Men just för glödlampor och lågenergilampor har Samlarna varit effektiva.

– Varje skåp får in ungefär 500 kilo lampor per år, medan motsvarande siffra för de 16 miljöstationerna är 190 kilo per plats, alltså mindre än hälften. Och Samlaren ligger bra till även i jämförelse med Farligt avfall-bilen, som stannar på 100 olika platser, säger Sara Pettersson.

– Vi tror att Samlaren är en bra metod för att samla in lampor och även småelektronik. Hittills har vi bara haft insamling av småelektronik på två av fyra platser, men framöver ska det finnas på flera ställen.

Man har heller inte kunnat lämna lysrör i Samlaren, något som intervjuade kunder har varit missnöjda med.

Brandklassat kemikalieskåp

– Vi vet att det är en brist och har försökt ordna det. Men det är svårt att hitta ett bra sätt att ta emot lysrören, som finns i många olika längder och som är sköra. Men vi tittar ständigt på förbättringar, säger Sara Pettersson.

Samlaren är ett brandklassat kemikalieskåp med sex inkasthål på framsidan. Om det skulle uppstå brand eller värmeutveckling, finns brandskyddsmanschetter som sluter tätt och gör att elden dör av syrebrist.

Hämtning sker ungefär en gång per vecka.

De fyra Samlarna placerades ut hösten 2007. Hittills har de alltså tagit emot lampor samt på vissa ställen batterier, småelektronik och sprayburkar, däremot inga färger eller kemikalier.

Göteborgsk uppfinning

– Vi har inte känt oss redo för det ännu. Men eftersom skåpet är byggt med så hög säkerhet, finns här en stor utvecklingspotential, säger Sara Pettersson.

Samlaren är en göteborgsk uppfinning, utvecklad av Renova och studenter på Chalmers designingenjörsprogram. Och nu har även andra kommuner blivit intresserade.

– Ja, det är roligt att den skapat ringar på vattnet. Samlaren ska testas i flera andra kommuner, till exempel Solna, Västerås och delar av Skåne, säger Sara Pettersson.

– Självklart håller vi ögon och öron öppna för vad som händer där. Kanske kan vi samarbeta kring nya lösningar, till exempel för problemet med lysrören.