Första året över förväntan. Göteborgs Stad har lyckats bättre än förväntat med att nå de årliga målen för 2022 när det gäller hållbarhetslänkade lån. “Vi kan med glädje se att vi 2022 tar steg mot att klara stadens ambitiösa klimatmål och sociala utmaningar”, säger Fredrik Block, portföljförvaltare på stadsledningskontoret.

Fredrik Block, portföljförvaltare i Göteborgs Stad. Foto: Julia Lejon

Göteborgs Stad är den första kommunen i Sverige som kopplat ihop finansiering med hållbarhetsmål vid omförhandling av lån. Om delmålen uppnås blir det ränterabatt och om de inte uppnås blir det räntestraff. Det handlar om ett kreditlöfte på 8 miljarder som staden behöver ha, men inte planerar att använda.

Fyra olika mål

Det finns fyra olika mål; tre klimatmål och ett socialt mål. Det första klimatmålet gäller energianvändning i lokalförvaltningens lokaler och där blev utfallet för 2022 bättre än förväntat.

– Det är glädjande! Det som hänt sedan vi skrev avtalet är en global energikris, alla har fokus på att energieffektivisera och det tror jag har hjälpt för att komma ner i energianvändning i alla lokaler.

Ser tufft ut

Det andra klimatmålet gäller förnybar fjärrvärme och där är målet att 100 procent ska vara förnybar år 2025 inom Göteborgs Stad. Målet i lånet, som är satt i samråd med miljöförvaltningen och bankerna, är att 97,5 procent av den fjärrvärme som Göteborg energi producerar ska vara förnyelsebar från och med redan år 2025. För 2022 blev utfallet lite bättre än väntat.

– Vi klarar det nu, men det ser tufft ut, kniven mot strupen vartenda år framöver.

“Finns miljöhjältar”

Det tredje klimatmålet handlar om fossilfri fordonsflotta. Där är stadens mål 100 procent år redan 2023, vilket är svårt att uppnå. Dels eftersom det är nuvarande år, och dels för att det bygger på att alla fordon är fossilfria. Men även där blev utfallet för 2022 bättre än väntat.

– Man kan påverka och göra det man kan för att nå stadens ambitiösa klimat- och miljömål. Det finns miljöhjältar!

Kundundersökning höjde resultat

Det sociala målet var lite svårare att fastställa, för hur mäter man social nytta? Det som mäts i lånet är insatser och inte social effekt, även om det kom med lite social effekt i form av en kundundersökning (Aktiv bo). Det är stadens allmännyttiga bolag Framtiden som gör undersökningen och fokus för Framtidens strategier ligger på att inte ha några särskilt utsatta områden 2030. Undersökningen visar att tryggheten har ökat liksom rent och snyggt, däremot blev det en försämring i kategorin “ta kunden på allvar”.

– Det är främst Aktiv bo som gjorde att utfallet blev bättre än väntat när det gäller det sociala målet.

“Goda resultat”

Utvärderingen för hållbarhetslänkar för 2022 ger feedback på hur arbetet mot en hållbar stad går.

– Vi kan visa på stora ansträngningar och goda resultat mot stadens största utmaningar. Vi har tagit de viktigaste fyra målen som vi kan påverka, och vi har påverkat så att vi har klarat delmålen, säger Fredrik Block.