Projektet startade 2019. Göteborg Energi har med ny teknik kört en gasturbin i Rya kraftvärmeverk med flytande biobränsle i stället för naturgas. Det öppnar för en mer hållbar kraftproduktion.

Rya kraftvärmeverk har en viktig roll i Göteborgs elförsörjning. Målet är att senast 2025 tillhandahålla fjärrvärme endast från förnybara eller återvunna källor. Kanske är värmeverket nu ett steg närmare målet. Tillsammans med Siemens Energi har man lyckats köra en gasturbin med flytande biobänsle – HVO som är ett dieselbränsle på förnybara råvaror – i stället för naturgas.

Projektet med förnybara bränslen har pågått sedan 2019. Nästa fas för projektet är att utvärdera och ta lärdomarna från de genomförda testerna i det fortsatta utvecklingsarbetet kring flytande biobränslen i gasturbiner med målet är att utöka bränsleflexibiliteten ytterligare.