Genombrott för västsvenskt arbete. Clean Shipping Index är ett webbaserat verktyg som utvecklats i Västsverige och gör det möjligt att jämföra fartygs miljöpåverkan. Maersk Line, världens största containerrederi, har nu som första rederi fått alla uppgifter om sina fartyg granskade och godkända.

Miljömedvetenhet är ett tungt argument i konkurrensen om stora order inom den internationella sjöfarten – en bransch som hittills inte varit lika bra på att minska sin miljöpåverkan som åkerier och andra landtransporter.

För att lättare och mer rättvist kunna bedöma och jämföra fartygs miljöpåverkan, har en rad västsvenska aktörer utvecklat Clean Shipping Index.

I en databas på webben registreras en rad uppgifter som berättar om fartygens miljöprestanda. Uppgifternas riktighet garanteras genom granskningar utförda av oberoende aktörer. På så sätt bidrar Clean Shipping Index också till att driva på miljöarbetet i sjöfartsbranschen.

Kontrollerade av Lloyd’s i London
Maersk Line är nu först med att göra all information om sina fartyg tillgänglig – man har också fått sina data kontrollerade och verifierade av en oberoende tredje part: Lloyds’s Register i London.

– Det här är ett genombrott för vår vårt arbete, säger Jan Ahlbom, miljöingenjör på länsstyrelsen i Göteborg som tillsammans med toxikologen Ulf Duus drivit projektet.

– Om världens största containerrederi verifierar sig som rederi, faller argumenten från andra rederier att detta inte är genomförbart. En sak är säker och det är att transparenta rederier med seriösa miljöambitioner kommer att vara framtida vinnare inom shippingverksamheten, säger Göran Bengtsson som är styrelseordförande i Clean Shipping Network.