Sparar tid och minimerar utsläppen. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné byter nu till elbilar i så gott som alla sina verksamheter. När bilarna är utbytta kommer utsläppen från stadsdelens fordon vara nära noll.

Majorna-Linné har ett 50-tal bilar som används av stadsdelens olika verksamheter. Det kan vara hemsjukvården som åker mellan patienter eller kanske stadsdelens fixartjänst som besöker äldre och hjälper dem att säkra sin hemmiljö.

”Gör allt vi kan för att minimera miljöpåverkan”
Bilarna används flitigt i vardagen och behövs för att servicen till invånarna ska fungera. Samtidigt har de bidragit till utsläpp och föroreningar som inte är bra för varken människor eller miljö. Under 2017 kommer därför i stort sett hela fordonsflottan att bytas ut mot miljövänliga elbilar.

– Vi har tagit det här initiativet för att vi tycker att det är extra viktigt att vi som en del av innerstaden ligger i framkant och gör allt vi kan för att minimera miljöpåverkan, säger stadsdelsdirektör Thomas Segenstedt.

Målet är att byta ut alla fordon. Men det finns ett fåtal bilar som är svåra att ersätta.

40 laddstolpar i garaget
– Om vi gör undantag rör det sig om enstaka större fordon som inte finns som elbilar eller om bilar som måste kunna köras längre sträckor än vad som är möjligt på en laddning, säger fastighetschef Catharina Burman Barkebo.

Med hjälp av Göteborg Energi har ett 40-tal laddstolpar nyligen kommit på plats i garaget under stadsdelshuset på Första Långgatan 28 A. Från januari och framåt levereras nu de eldrivna bilarna, som stadsdelen hyr genom Göteborgs Stads Leasing AB.

– Intresset för miljövänliga fordon är mycket stort i Göteborgs Stad. Det kommer in beställningar på nya elbilar hela tiden, säger Ove Erikson, vd på Göteborgs Stads Leasing AB.

Är det fler som gör som Majorna-Linné och byter ut hela flottan?
– Higab har nästan bara elbilar, men i antal bilar kommer Majorna-Linné att vara störst.

Kostar det mer med elbilar?
– Själva inköpet är dyrare, men man får en supermiljöbilspremie från staten som sänker kostnaden. Driftskostnaden är däremot betydligt lägre, det blir cirka sex kronor billigare per mil, säger Ove Erikson.

För Eric Ljung, ansvarig för skötsel och underhåll av bilarna i Majorna-Linné, innebär de nya elbilarna ett lyft på flera plan.

– Det sparar tid att inte behöva åka och tanka. Bilarna är driftsäkra och tekniken känns mer beprövad nu än tidigare. Dessutom minskar vi utsläppen och det är verkligen någonting som är viktigt, säger han.

Göteborgs Stad har som ett av sina miljömål att minst 400 av stadens bilar ska vara utbytta till elbilar år 2020. Vid årsskiftet var man uppe i 226 stycken.

– Majorna-Linné kommer nu i allra högsta grad att bidra till målen för 2020, säger Alexander Sjöberg, projektledare för trafik och hållbara transporter på trafikkontoret.