Återanvändning undersöks i projekt. Går det att återanvända makadam, krossad sten, som legat under spårvagnsrälsen? Det undersöker Renova miljö i ett projekt tillsammans med trafikkontoret och Göteborgs spårvägar. Nu körs makadam från centrala Göteborg till Fläskebo avfallsanläggning för sortering och tvätt.

Spårvagnsspåren i Göteborg ligger på makadam, oftast med asfalt ovanpå. Makadam slits med tiden, packas ihop och måste bytas ut. Den makadam och asfalt som grävts upp har hittills inte kunnat återanvändas. Men trafikkontoret hoppas att det pågående projektet ska göra det möjligt.

Sorteras och tvättas

 I höstas kördes de första lassen, totalt 650 ton, från ett spårbyte i Örgryte till Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter. Där siktades och tvättades materialet för att få makadam av rätt storlek, men också för att få bort stoft och föroreningar. Nästa steg är ett packningstest som trafikkontoret ska göra. Avfalls- och återvinningsföretaget Renova miljö planerar att krossa den bortsorterade asfalten och skicka den till återvinning.

Ser lovande ut

 Renova ska ta emot makadam från ytterligare tre spårarbeten i Göteborg under sommarhalvåret.

– Projektet pågår året ut. Vi hoppas förstås att resultatet blir så bra att återanvändningen av makadam blir permanent. Hittills ser det väldigt lovande ut, säger Lisa Bindgård, miljöutredare på Renova miljö, som håller ihop projektet.

Renova är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs  av tio kommuner i Västsverige.