Viktigt för att nå klimatneutralitet. Renova och Göteborg Energi ska göra en förstudie för infångning av koldioxid – så kallad CCS – från avfallsförbränningen på Sävenäs. Om lösningen lyckas kan 100 000 ton koldioxid fångas in varje år från 2030.

Möjligheten att fånga in koldioxid är en viktig del för att nå klimatneutralitet. Mål som Göteborgs Stad har till 2030, och Sverige till 2045.

– I vissa delar av samhället är det nödvändigt med CCS för att komma till rätta med koldioxidutsläppen. Detta är ett avgörande steg i stadens omställning och vi är glada att vara med och driva den utvecklingen, säger Per-Anders Gustafsson, tillförordnad vd för Göteborg Energi.

Blir fjärrvärme och el

Redan i dag används energin från avfallsförbränningen. Den genererar både fjärrvärme och el. I framtiden är ambitionen att förhindra koldioxiden från avfallsförbränningen att nå atmosfären.

Förstudien ska vara klar under våren 2023.