Hundratals göteborgare har ringt till kommunen och klagat på snöiga och isiga trottoarer efter de senaste dagarnas intensiva snöfall. Men snöskottning på gång- och cykelbanor är i de flesta fall något som fastighetsägarna ska sköta. "Väldigt många lever inte upp till det ansvaret", säger Terje Ahl, miljöinspektör på miljöförvaltningen, som har tillsynen över snöskottningen.

– Jag vill inte använda ordet katastrof men det ser mycket illa ut på många håll i staden, fortsätter han.

– Och när fastighetsägarna inte sköter snöskottning och sandning, riskerar gamla och rörelsehindrade att bli instängda i bostaden. Att ta sig fram med rollator idag är inte lätt…

1,2 meter utanför tomtgränsen

7704_2.jpgBåde miljöförvaltningen och trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst, telefon15 00 17, har de senaste dagarna fått massor av samtal från uppretade göteborgare.

– Många klagar över att ”ni på kommunen inte kommer och skottar, trots att ni har sparat in så mycket på att vintern varit snöfattig ända tills nu”. Men då vet de inte att detta är fastighetsägarnas ansvar, säger Terje Ahl.

Reglerna säger att fastighetsägaren – vare sig det är en villa, ett flerfamiljshus eller ett kontorshus – har ansvaret för att sanda och skotta gångbanor inom 10 meter från tomtgränsen. Om det inte finns någon gångbana ansvarar fastighetsägaren för 1,2 meter utanför tomtgränsen.

Bedrövligt i Örgryte

Skulle det inträffa en halkolycka, är det alltså fastighetsägaren som riskerar att få betala skadestånd till den som trillat och skadat sig.

4862.jpgMen många slarvar ändå med skottningen – eller känner inte till sitt ansvar.

– De stora fastighetsägarna vet oftast vad som gäller och sköter sig. Men när kvarteret är delat på flera ägare är det sämre, liksom i villaområdena. I morse körde jag genom Örgryte och där ser det rent bedrövligt ut, säger Terje Ahl.

Förbjudet att salta gångbanor

Miljöförvaltningen kan i värsta fall ta till vitesföreläggande (hot om böter) mot fastighetsägare som inte sköter skottningen. Det har hänt att man tvingas hota med viten på 3.000- 4.000 kronor.

– Då rättar de flesta till sig direkt. Att leja bort städning och snöskottning kostar inte mer än 2.000 kr per år för en normalstor villafastighet, säger Terje Ahl.

I Göteborg är det förbjudet att salta på gångbanorna av hänsyn till miljön. Däremot får man blanda in salt – max två procent – i sanden, för att den inte ska frysa.

2462.jpg

En oskottad trottoar i Landala Egnahem på onsdagen.

10AE.jpg

Saltning av gångbanor är förbjudet i Göteborg, av miljöskäl. Men det är tillåtet att blanda i två procent salt i sand eller flis. Foton: Terje Ahl