Personliga initiativ kan göra stor nytta. Fyra av tio göteborgare kan tänka sig att ändra sina vanor för att bidra till minskade effekttoppar i det lokala elnätet. Det visar en ny undersökning som Göteborg Energi tagit fram.

Elektrifieringen av samhället pågår för fullt. Om omställningen ska lyckas måste elnätens kapacitet i Göteborgsregionen fördubblas. Det gäller också att undvika att alltför många använder mer el samtidigt. Att till exempel sätta på tvättmaskinen lite senare och ladda elbilen nattetid gör skillnad.

I rapporten Effektutmaningen presenteras fakta, prognoser och utmaningar. Här presenteras också göteborgarnas syn på effektproblematiken.

Intervjuer med 1 001 personer

Det framgår att över 60 procent tycker att elektrifieringen är nödvändig för att klara klimatomställningen. 43 procent säger också att de är beredda att förändra sina vanor för att bidra till ett jämnare effektuttag.

Effektutmaningen bygger på 1 001 intervjuer med personer boende i Göteborg och har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Göteborg Energi.