Amerikanskan Theo Colborn, miljöforskare och debattör, delar årets Göteborgspris för hållbar utveckling med EU:s förra miljökommissionär Margot Wallström och Göteborgsforskarna Jan Ahlbom och Ulf Duus. De får priset för "sina insatser att avslöja, beskriva och bekämpa kemikaliernas negativa effekter på ekosystemen och människans hälsa".

– Det globala kemikaliesamhället ruvar på en tickande bomb som måste desarmeras! Göteborgspriset 2008 går till fyra unikt framstående personer som med forskning, politik och marknadsbaserat vardagsarbete lagt grunden till en långsiktig ”avgiftning” av världen, säger Stefan Edman, biolog, författare och juryordförande.

”Ett träsk av kända och okända ämnen”

”Det moderna samhället bygger på användningen av en ofantlig mängd olika kemikalier. De bidrar förvisso till vår välfärd och komfort men alstrar tyvärr också en rad skrämmande och delvis okända effekter på miljön och människors hälsa” skriver juryn i sin motivering och skriver vidare att ”det krävs breda strategier, där vetenskap, politik och marknad har nyckelroller”.

– Vår bekväma välfärd bygger på en massa kluriga kemikalier som tvätt- och diskmedel, smörjoljor och konserveringsmedel. Men myntets baksida är det enorma träsk av kända och okända ämnen som förgiftar naturens kretslopp och drabbar människan med cancer och annan ohälsa, säger Stefan Edman.

Prissumman på en miljon kronor kommer att delas i tre lika stora delar mellan Theo Colborn, Margot Wallström samt Jan Ahlbom och Ulf Duus. Priset kommer att delas ut vid en ceremoni den 12 november.

2207