Tillträder efter sommaren. Marianne Erlandson blir ny förvaltningsdirektör för Kretslopp och vatten. Det beslutade nämnden för Kretslopp och vatten på måndagen.

Marianne Erlandson är civilingenjör och kommer närmast från bolaget Västvatten där hon varit vd sedan 2013. Innan dess har hon innehaft flera olika tjänster inom Vägverket och Trafikverket.

Hon tillträder sin nya befattning efter sommaren.