Kräver regelbundna kontroller. Det är ett säkert vårtecken. Men inte alltid det mest angenäma. Skriande måsar som letar bo är ofta högljudda, skräpar ner och kan attackera. Men vem har egentligen ansvar för att vi ska slippa närkontakt med de matglada fåglarna? Vårt Göteborg frågade miljöinspektör Linn Bendahl på miljöförvaltningen.

Linn Bendahl.

− I första hand är det fastighetsägarna som ska ta hand om störande måsar. De måste ha rutiner för regelbundna kontroller och åtgärder så att måsar inte bygger bo och stör. På miljöförvaltningen har vi tillsynsansvar. Det betyder att vi kontrollerar att fastighetsägaren tar sitt ansvar.

Ungar och bon fredade under häckningstid

Vid månadsskiftet mars−april eller när värmen kommer letar måsarna bo och det brukar resultera i att miljöförvaltning får in flera anmälningar i veckan om störande måsar. Likadant är det i mitten på sommaren då ungarna kläcks.

Enligt jaktlagen är bland annat fiskmåsens ungar och bon fredade under häckningssäsong som pågår mellan 1 april – 31 juli, men det finns ändå möjlighet för fastighetsägare att ingripa.

− Om fåglarna stör och det inte finns någon annan lösning får man göra undantag från jaktlagen och ta bort bon och ägg.

Ta gärna bilder

Om du har kontaktat fastighetsägaren och problemet kvarstår eller har svårt att avgöra vem som är den ansvariga fastighetsägaren kan du vända dig till miljöförvaltningen. De i sin tur tar kontakt med rätt fastighetsägare och ställer krav på kontroller och åtgärder.

När man vänder sig till miljöförvaltningen tipsar Linn Bendahl om att ta bilder och försöka ge så tydliga platsangivelser som möjligt. Det gör det lättare att hitta och ta itu med de störande fåglarna.

”Mata inte fåglarna!”

Det finns också en sak som alla kan göra för att undvika att måsarna blir för högljudda och närgångna.

− Mata inte fåglarna! Då kommer de garanterat tillbaka och kanske mer aggressivt. Och om du vill mata fåglar, tänk på var du gör det och att inte lägga mat på marken för du kan inte bestämma vem som kommer äta den. Du kanske vill mata den där trevliga koltrasten men det är inte säkert att det är den som får maten till sist, säger Linn Bendahl.