Nu ska göteborgarnas matavfall bli biogas. Renova har beslutat att påbörja projekteringen av en ny anläggning på Marieholm där matavfallet förbehandlas för att sedan förädlas till biogas. Målet är att fördubbla utsorteringen av matavfall fram till 2020.

Inom Göteborgsregionen har kommunerna kommit olika långt med att samla in och sortera hushållens matavfall. Förra året gick omkring 11.000 ton till kompostering.

Kan stå klar nästa höst

Enligt en nyligen fastställd regional avfallsplan ska insamlingen av matavfall fördubblas på tio år. För att ställa om sig mot detta mål har Renova bestämt sig för att titta på vad det kostar att investera i en ny anläggning på Marieholm.

– Det kan hamna på runt 50 miljoner kronor. Nu drar vi igång projekteringen och tar fram ett investeringsunderlag så att beslut om att börja bygga kan tas senare i höst. Tanken är att anläggningen ska stå klar under hösten 2011, säger Christian Kallerdahl på Renova.

Marieolmskomposten upphör

Nuvarande kompostering av matavfallet upphör helt. Istället sönderdelas matavfallet i den nya anläggningen och blandas till en massa, så kallad slurry. Den kommer i sin tur transporteras till en biogasanläggning i regionen för rötning till biogas.

– Transporterna ska förstås ske så smart som möjligt. Vi kommer använda bilar som går på biogas och undvika tider när det är mycket trafik. Om kommunerna lyckas med att öka volymen av matavfall ska vi överväga att bygga en egen biogasanläggning på Marieholm, säger Christian Kallerdahl.

Biogas är förnybar energi och ur klimatsynpunkt det bästa fordonsbränslet. Att det finns en stor efterfrågan på biogas kan förhoppningsvis motivera kommunerna att bli bättre på att sortera matavfall.

Volymerna måste öka

– Om något år kommer Volvo med sin första biogasbil. För att öka volymerna av matavfall handlar det framförallt om att informera, men också om att skapa motivation. Här har kommunerna ett stort ansvar, säger Christian Kallerdahl.

Den nya anläggningen på Marieholm har kapacitet att förbehandla 40.000 ton matavfall. Senast 2020 ska hälften av allt matavfall i Göteborgsregionens tretton kommuner sorteras ut för biologisk behandling. Det motsvarar 32.000 ton.