Fimpar, glas och snus utgör topp tre på listan över vad göteborgarna lämnar efter sig på gator, trottoarer och grönytor. Det visar en skräpmätning som Trygg vacker stad gjort.

På vardagarna under några veckor i juni och september räknade elever från Globala gymnasiet på Burgården precis varenda fimp, tuggummi och kolapapper på utvalda platser i Lundby, i Majorna och inne i centrala stan.

Totalt finkammade eleverna 1.200 områden om vardera 25 kvadratmeter. Sammanställningen visar att drygt 50 procent av skräpet var fimpar, därefter kom glas och snus på cirka tio procent vardera.

1.800 nya papperskorgar under 2010

Mätresultaten ska nu bland annat användas som underlag för planering av stadens fortsatta städinsatser. Mätningarna kommer att fortsätta under 2010, bland annat för att se om göteborgarna slänger olika sorters skräp på olika ställen.

1.800 nya papperskorgar ska också sättas ut under 2010, många av dem ute i stadsdelarna.

Fotnot:
Trygg, vacker stad, som är ett samverkansprojekt mellan en rad förvaltningar, kommunala bolag, organisationer och företag, arbetar för en trivsammare stadsmiljö och ökad trygghet i Göteborg.