Även fallfrukt kan lämnas in. Göteborgarna har blivit ännu bättre på att lämna både matavfall och gamla äpplen till återvinningscentralen. Målet är att man år 2020 ska få in hälften av allt matavfall. I år ligger prognosen på 33 procent. Det blir biogas som kan ersätta en miljon liter bensin.

I Göteborg pågår sedan förra året projektet ”Utökad matavfallsinsamling”. För att nå målet om att år 2020 få in hälften av allt matavfall behöver det insamlade matavfallet öka med 1.400 ton per år. Årets ökning ser ut att landa på mer än så – 2.300 ton.

Några förklaringar till ökningen kan vara införandet av vikttaxa, det vill säga att restavfallet betalas efter vikt, och 14-dagarshämtning i stället för sophämtning varje vecka.

Även fallfrukt kan bli till biogas. Från och med förra året går det att lämna in på återvinningscentralerna och hittills har åtta ton fallfrukt lämnats in.