Utbildning och struktur nyckel till framgång. Förskolorna i Lundby har lyckats öka andelen ekologisk mat rejält, utan att det kostar ett öre mer. ”Det här har genomsyrat hela verksamheten och bygger på en ökad medvetenhet i alla led”, säger enhetschef Pernilla Axelsson Nyström.

I november i år serverade förskolorna i Lundby i snitt 65 procent ekologisk mat, på vissa förskolor är det så mycket som 80–90 procent.

– Det är verkligen jätteroligt att vi har kommit så här långt och bakom ligger en flerårig satsning på utbildning, samverkan och strukturerade inköp. Det gör att vi nu kan servera nyttigare mat utan att det kostar mer, säger Pernilla Axelsson Nyström.

Flera av miljömålen
En ökad ekologisk andel betyder inte bara nyttigare mat utan också att verksamheterna bidrar till att uppfylla flera av de tolv miljömål som Göteborgs Stad har satt upp. Och förskolorna i Lundby är inte ensamma om att ha kommit långt, det har flera andra också gjort. Målet är att 50 procent av maten som serveras i stadens olika verksamheterna ska vara ekologisk.

– Det målet hoppas jag vi når i år. Resultatet från första halvåret i år visade ett snitt på 46 procent och jag räknar att vi har kommit ännu längre nu. Det är verkligen en glädjande utveckling med tanke på att det bara var drygt 15 procent för åtta år sedan, säger Mats Alfredson på miljöförvaltningen i Göteborg.

Måltiderna viktig roll
Han arbetar inom något som heter Lärande hållbara måltider. Det är en stödfunktion som ska hjälpa skolor och förskolor i alla stadsdelar att nå stadens mål för hållbarhet kopplat till mat och måltider. Målet är att rusta barnen, personalen, men också föräldrarna med kunskap om matens miljöpåverkan. Det åstadkommer man genom utbildning, pedagogik och samverkan.

– Vi har fått stor hjälp från Lärande hållbara måltider med miljöutbildningar, måltidspedagogik och att öka engagemanget och motivationen hos medarbetarna. Nu jobbar alla enheter här enligt den här metodiken och delar med sig av sina erfarenheter till varandra, säger Pernilla Axelsson Nyström.

Hålla koll på kostnaderna
Hos henne ligger nyckeln i att ha koll på kostnaderna. Att inte köpa mat i onödan och att minska svinnet, både från köken och vid själva måltiderna. Då räcker budgeten till ekologiska inköp.

– Men det gäller som sagt att alla bär med sig det här hela tiden. Då köper man bara in det som behövs och man slänger inget i onödan. Vi har till exempel börjat baka mycket mer bröd. Blir det lite havregrynsgröt över efter frukost kan vi baka bröd av det, gärna tillsammans med barnen.

Mats Alfredson räknar upp några viktiga principer för att kunna köpa in en hög andel ekologisk utan att öka kostnaderna:

  • Minska matsvinnet i alla led
  • Säsongsanpassa måltiderna
  • Ha konsekventa inköpsrutiner, så du handlar in rätt mängd
  • Samverkan mellan måltidspersonal och pedagogerna

– Det pedagogiska inslaget är viktigt. Genom att lära barnen mer om mat, vad maten kommer ifrån och att odla och sedan äta den har stora fördelar. De blir nyfikna på maten och mer benägna att både äta, och äta upp den, säger Mats Alfredson.