Halvvägs mot målet på 50 procent. Andelen ekologiska livsmedel inom Göteborgs Stad fortsätter att öka. Statistik från samtliga stadsdelar visar att 25 procent av råvarorna är miljömärkta. 2014 ska hälften av den mat som serveras på skolor och äldreboenden vara miljömåltider.

Under året har andelen ekologiska livsmedel i hela Göteborg ökat från 21,9 till 25 procent.

– Det är roligt att se att stadsdelarna fortsätter att prioritera ekologisk mat, trots att budgetarna stramas åt, säger Ulla Lundgren som arbetar med miljömåltider på miljöförvaltningen.

Ökningstakten varierar
Västra Göteborg är den stadsdel som är bäst på att hitta ekologiska alternativ – där är 32 procent av maten ekologisk. Tillsammans med Majorna-Linné står Västra Göteborg också för den snabbaste ökningstakten, runt sex procentenheter.

Centrum, som tidigare låg i täten, står och stampar på 28,6 procent. Både Östra Göteborg och Lundby har sprungit förbi och hamnar på tredje respektive andra plats med 29 och 30 procent. Och i Askim-Frölunda-Högsbo har andelen ekologiska livsmedel ökat från 15 till 17 procent.

Försumbar merkostnad
Ulla Lundgren tror att det finns en risk att ökningstakten stannar av när allt fler stadsdelar drabbas av sparbeting.

– När stadsdelarna ska spara är det ekologiska det första som stryks. Visserligen innebär ekologiskt en merkostnad men om man ser till de miljoner som ska sparas är den verkligen försumbar. Inför nästa år planerar miljöförvaltningen att ta fram den faktiska kostnaden för ekologiskt, säger hon.

2014 ska hälften av de måltider som serveras inom stadens verksamheter ska vara miljömåltider. Det är målet som Göteborgs Stad satt upp.

Råvaror efter säsong
För att följa upp utvecklingen mäts andelen ekologiska livsmedel. Men definitionen på en miljömåltid omfattar fler saker.

– Den ska också vara säsongsanpassad – makrill, nässlor och rabarber på våren och rotfrukter på hösten. Mycket grönsaker och baljväxter. Och fisken måste komma från stabila bestånd, säger Ulla Lundgren.

Dessutom ska det mesta av måltidens innehåll vara både miljömärkt och etiskt märkt. Även svinnet ska minimeras.

Metoden ska ses över
– Att enbart mäta andelen ekologiska livsmedel är en uppföljningsmetod som inte tar hänsyn till alla aspekter. Den förutsätter också att alla ekologiska inköp verkligen konteras under ekologiskt.

– Men det är inte aktuellt att ändra uppföljningsmetod under resans gång. Däremot finns möjlighet att se över hur vi ska göra i framtiden, säger Ulla Lundgren.

433E.jpg

Foto: Colourbox