Från 1 oktober måste minst 70 procent av färdsträckan ske med alternativt bränsle för att en bil ska få klassas som miljöbil. Det beslutade en enig kommunstyrelse på onsdagen. Beslutet innebär också att det nu är klart med Göteborgs Stads nya miljöbilsdefinition som blir skarpare än den nationella på två punkter.

Det är en skärpning av det tidigare förslaget på 50 procent av färdsträckan. Motiveringen är att om 50 procent hade gällt hade man accepterat högre utsläpp av koldioxid från fossila bränslen hos etanol- och gasdrivna bilar än vad man accepterar hos bensindrivna bilar.

Beslutet innebär också att det nu är klart med den nya miljöbilsdefinitionen som blir skarpare än den nationella på två punkter, dels som redan nämnts att andelen alternativt bränsle ska vara minst 70 procent, dels att miljöbilar inte får ha dubbdäck från 1 juli 2009.

Enligt definitionen får en bil för att klassas som miljöbil inte släppa ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer, vilket gäller såväl elhybrider som bränslesnåla bensin- och dieselbilar.

Formellt krävs också ett beslut på kommunfullmäktiges septembermöte för att man ska hinna genomföra förändringen redan till den 1 oktober.