Minskar utsläpp och buller. Tystare hamnmiljö, bättre arbetsmiljö ombord på fartygen och en kraftig minskning av koldioxidutsläppen. Det blir resultatet när de anlöpande fartygen till Göteborgs Hamn inom kort kan koppla upp sig mot el vid ytterligare en kaj.

Göteborgs hamn har arbetat länge för att fartygen ska kunna ansluta sig till land-el vid kajen. Redan i dag går detta att göra vid Stena Lines kajer vid Majnabbe och Masthugget, och vid kajplats 700 i Älvsborgshamnen.

Slutliga tester pågår av anläggningen för elanslutning vid en av Göteborgs hamns mest trafikerade kajplatser, kajplats 712 i roro-terminalen.

– Vi är glada över att vi äntligen kan sätta ytterligare en anläggning i drift, säger Nikol Nielsen Gulis, projektchef för infrastruktur på Göteborgs Hamn AB.

Fler elanslutningsprojekt väntar

Rederiet DFDS satsar stort på att anpassa sina fartyg för elanslutning och det är deras fartyg Flandria Seaways som blir först ut att ansluta mot den nya anläggningen.

Hamnen utreder nu nästa elanslutningsprojekt. Det gäller Göteborgs hamns energihamn som då skulle bli först i världen med elanslutning av tankfartyg i explosionsklassad miljö.  Enligt planen ska projektering och genomförande göras under 2021 och anläggningen tas i drift nästa år.