Pensionärer och skolbarn i Göteborg dricker alltmer ekologisk mjölk. Det senaste året har andelen Kravmärkt mjölk som staden köper in mer än tredubblats. Även ekologiska grönsaker har blivit vanligare i de kommunala grytorna.

Kampanjerna med sänkta priser har gett resultat. Fler gamla på äldreboenden och skolelever i Göteborgs serveras nu ekomjölk och ekologiskt odlade grönsaker.

Under tre tvåveckorskampanjer (plus en kommande i december) har leverantörerna sänkt sina priser på de ekologiska alternativen.

Vill få ner priserna på sikt

Ekomjölken kunde till och med köpas för samma pris som den konventionellt producerade. Normalt skiljer det 90 öre per liter.

– Dels vill vi öka intresset för ekologiska produkter i de kommunala köken och dels vill vi visa leverantörerna att det faktiskt redan finns ett intresse. Ett annat mål är att på sikt få ner priserna, säger Rebecca Palosaari, Agenda 21-samordnare på Göteborgs Stad.

Ett resultat av arbetet är att andelen inköpt mjölk som är ekologiskt producerad under det senaste året (1 oktober 2003-30 september 2004) ökat från 5,6 procent till 18,5 procent. Rikssnittet ligger på knappt 15 procent.

Kampanjen fortsätter nästa år

Göteborg har dock en bit kvar innan man når Kungälvs nivå. Där är 60 procent av all mjölk som köps in Kravmärkt.

– Men det här visar ändå att villigheten att köpa ekologiskt har ökat – även när det inte är kampanjveckor, säger Rebecca Palosaari.

Kampanjverksamheten kommer att fortsätta även under 2005.