Fjärde etappen av solhusen. Gårdstensbostäder fortsätter att satsa på solenergi för uppvärmning och elproduktion. Styrelsen har beslutat att gå vidare med en fjärde etapp med bolagets prisbelönta solhus.

– Detta visar att vi menar allvar med vår satsning på förnybara energikällor, ett långsiktigt arbete som betalar sig både ekonomiskt och ekologiskt, säger Mariette Hilmersson, styrelseordförande i Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtiden.

Ända sen de första solhusen i Gårdsten i början på 2000-talet har Gårdstensbostäder samarbetat med Göteborg Energi och Chalmers kring tekniken.

Prisbelönta solhus väckte uppmärksamhet
Solhus 1 och 2 omfattar 500 lägenheter och solfångarna levererar energi för uppvärmning av vatten. På Solhus 3 finns både solfångare och solceller, som ger energi för uppvärmning samt el till drygt 400 lägenheter. Solhus 4 omfattar solceller för elproduktion på resterande lamellhus i Västra Gårdsten.

De första solhusen i Gårdsten väckte mycket uppmärksamhet både i Sverige och utomlands och har fått en rad utmärkelser, bland annat FN:s bostadsorgans pris World Habitat Award 2005 och Stora Energipriset 2002.

På toppen av Gårdstensbergen har Göteborg Energi även byggt ett vindkraftverk, som nu svarar för hälften av det sammanlagda elbehovet till Gårdstensbostäders lägenheter.