Stor städdag i Askim. På lördag väntas folk från när och fjärran till Askim för att bidra till att stadsdelen i sydvästra Göteborg blir renare än någonsin. Vid sidan av Askims eget nätverk kommer Håll Sverige Rent och Sveriges Metallsökarförening att göra insatser.

Lördagen den 18 april blir en dag som ger Askim ny lyster. Förutom Askimsbornas eget nätverk, där många möter upp för att städa gator, fotbollsplaner och grönytor, kommer också Håll Sverige Rent till kustområdet under sin kusträddardag.

Kampanjen Clean Up Kust gör insatser på många håll i landet, men det särskilda i Askim är att man här också får hjälp av den ideella föreningen Sveriges Metallsökarförening.

Den två år gamla föreningen har redan 140 medlemmar över landet. Ett trettiotal av dem väntas till Askim på lördag för att med hjälp av sina detektorer söka efter farligt och vasst avfall på badstranden.

Volontärer välkomna att delta i städningen
– Vi har många medlemmar i Västra Götaland, och vi har stor erfarenhet av att söka på badstränder, säger föreningens ordförande Robbin Ask i Vimmerby och fortsätter:

– Vid en liknande sökning på Trosa havsbad samlade vi ihop en hel kasse med kapsyler, spikar, skruvar, trasiga burkar och rostiga järnföremål.

Robbin Ask har för egen del annars allt oftare kommit att söka av ängar och åkrar på uppdrag av lantbrukare som befarar att deras djur ska skadas av vassa föremål som exempelvis gammal taggtråd.

Trygg, vacker stad stöder städinsatserna i Askim och volontärer är välkomna att delta vid städningen med utgångspunkt från Askimsbadet. Klockan 11-15 görs en samlad insats längs stranden. Staden håller med handskar, påsar och säckar och upphämtning av insamlat skräp.

6ECC.jpg

Kapsyler, rostiga spikar, skruvar och trasiga burkar – metallsökarna hittar mycket skrot i sanden. Foto: Thomas Widmark