Gryaab bygger om på Ryaverket. Slamsilon på avloppsreningsverket på Hisingen täcks över med en 4000 kubikmeter stor rostfri cistern. Tack vare detta kan 81 ton metangas ledas in i Gryaabs ordinarie biogasproduktion istället för att läcka ut i atmosfären. Ombyggnaden väntas ge en minskning av koldioxidutsläppen med 1860 ton per år.

När göteborgarnas avloppsvatten renas blir restprodukten slam som sedan några år rötas och blir till fordonsbränsle i Gryaabs biogasanläggning. Nu bygger Gryaab om anläggningen för att fånga in läckande metangas.

Förutom minskade utsläpp så blir det också mer biogas som kan förvandlas till fordonsbränsle, tillräckligt att driva 100 gasbilar under ett år.

– Det blir en dubbel klimatvinst! säger David I’Ons, utvecklingsingenjör på Gryaab.