I MedicHus vackra lokaler vid Lillhagsparken hänger det ena miljödiplomet efter det andra. Den kommunala förvaltningen sysslar med att förvalta och utveckla fastigheter för äldre och funktionshindrade, samt att förvalta och utveckla Lillhagsparken. Här står miljöarbete högt på dagordningen.

I MedicHus vackra lokaler vid Lillhagsparken hänger det ena miljödiplomet efter det andra. Den kommunala förvaltningen sysslar med att förvalta och utveckla fastigheter för äldre och funktionshindrade, samt att förvalta och utveckla Lillhagsparken. Här står miljöarbete högt på dagordningen.

Vi har varit miljödiplomerade i fyra år nu och tycker att det har fungerat bra, säger Malin Östblom, miljösamordnare. Miljödiplomering är ett sätt för oss att ”hänga upp” miljöarbetet på någonting, en struktur.

Justerar värmen

Rent praktiskt handlar MedicHus miljöarbete just nu bland annat om att minska värmeförbrukningen i fastigheterna från cirka 130 kWh per kvadratmeter till 100 kWh till år 2010.

Det betyder åtgärder som justering av värme- och ventilationssystem och information till hyresgäster om att möblera rätt så att värmen från elementen tas tillvara och inte blockeras. Även elanvändningen ska minska från dagens cirka 80 kWh per kvadratmeter till 75.

Minskar utsläpp

En fråga som MedicHus har engagerat sig i är hur man kan minska kopparhalterna i dagvattnet från Lillhagsparken. Den giftiga metallen koppar följer med regnet från kopparbelagda tak och stuprör ut i det vatten som kallas dagvatten och förorenar det.

– I ett projekt tillsammans med Chalmers försöker vi nu rena vattnet genom ett speciellt filter av lecakulor belagda med järnoxid som kopplas på stupröret. Förhoppningen är att filtret ska dra åt sig kopparn, förklarar Malin Östblom.

Tidigare har MedicHus arbetat med åtgärder på kontoret, som källsortering, kemikaliebegränsning, rörelsedetektorer i alla rum, energis nåla kontorsmaskiner och miljömärkt papper.

– De enkla sakerna har vi redan gjort, berättar Malin Östblom. Nu är det de svåra sakerna kvar, hur ska vi till exempel kunna förmå våra medarbetare att åka kollektivt hit när kontoret ligger långt från stan och med dåliga bussförbindelser?

Bra första steg

MedicHus är både miljödiplomerat och certifierat enligt ett annat system som kallas ISO 14 001. Båda miljöledningssystemen är metoder för att skaffa sig kontroll över sin verksamhets miljöpåverkan. Malin Östblom tycker att miljödiplomeringen är ett bra och ”jordnära” sätt att börja.

– Om man vill börja arbeta med att bli certifierad enligt ISO 14 001 så är miljödiplomeringen ett bra första steg som man har nytta av sedan.

– Bland annat har man ju i så fall redan gjort en miljöplan och en miljöpolicy. Dessutom är man van vid att det kommer någon utifrån och kontrollerar och frågar en massa saker.

Malin Östblom anser att en av hemligheterna med att MedicHus miljöarbete fungerar så bra är att man har en intresserad och engagerad ledning och personal. Företaget ligger också i topp i Göteborgs Stads mätningar när det gäller medarbetarnas syn på sin arbetsplats. Deras ”Nöjd Medarbetar Index” ligger högst av alla.

– Det handlar om ett allmänt ansvarstagande, att företaget har en etisk grund att stå på och att man tycker att personalen är värdefull, att kunderna är värdefulla och att miljön är värdefull, säger Malin Östblom.