Nu ska miljözonen för tung trafik i Göteborg bli större. I april utökas zonen och omfattar då även Gårda, Norra och Södra Älvstranden samt Hisingen upp till och med Hjalmar Brantingsgatan.

– Utvidgningen är en del i arbetet för att förbättra luftkvaliteten i Göteborg och klara av de tvingande miljökvalitetsnormerna, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

”Vi har nått en bra kompromiss”

Trafiknämnden i Göteborg beslutade på torsdagen om utvidgningen, som bland annat innebär att buss- och lastbilstrafik kring Centralstationen och Nils Ericsson-terminalen kommer att lyda under miljözonens regler.

– Andra städer med miljözoner har undvikit att ta med terminalerna eftersom det innebär mycket arbete med information och förankring. Men om vi ska nå syftet att minska utsläppen i centrala Göteborg bör terminalerna vara med, eftersom de alstrar så mycket tung trafik, säger Anders Roth.

Åkeri- och bussföretagen har känt till utvidgningen i flera år.

– Vi har haft planerna ute på en bred remiss och tagit till oss deras synpunkter, jag tycker att vi har nått en bra kompromiss, säger Anders Roth.

40 ton mindre kväveoxid per år

Utökningen av miljözonen beräknas minska kväveoxidutsläppen med cirka 40 ton per år, medan utsläppen av hälsofarliga partiklar minskar med cirka 1 ton per år under perioden 2007-2013. Cirka fem procent av utläppsminskningen kommer att ske inom miljözonen, 35 procent i övriga Göteborg och 60 procent utanför Göteborg

– Att så stor del av utsläppsminskningen sker utanför Göteborg beror på att många av de bussar och lastbilar som nu måste vara av nyare modell för att matcha miljözonens krav även kör ute på glesbygden, i regiontrafik, förklarar Anders Roth.

– Men samhällsnyttan av utlsäppsminskningarna är förstås störst inne i Göteborg, där luften är sämre och där det bor flest människor.

Möjlighet att passera genom miljözonen kommer att finnas via Lundbyleden/Lundbytunneln och Oscarsleden/Götaleden som ligger utanför kommunens ansvar. De fordon som kör av och på färjorna i området Stenas Danmarks- och Tysklandsterminal samt Sannegårdshamnen och Frihamnen kommer inte att omfattas av miljözonsbestämmelserna.

Delvis nya regler redan från 1 januari

Miljözon för tung trafik infördes i Stockholm, Göteborg och Malmö 1996. Miljözonen har inneburit kraftigt sänkta utsläpp från den tunga trafiken samtidigt som bestämmelserna har drivit på teknikutvecklingen mot tystare och renare fordon.

Göteborgs miljözon utökas 1 april 2007. Men redan från 1 januari gäller delvis nya regler för de fordon som kör i miljözonen. De klubbades av regeringen i november och gäller samtliga landets miljözoner – Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.

De nya bestämmelserna innebär att ju högre utsläppskrav ett fordon uppfyller, desto längre tid får det användas i miljözonerna. Tunga fordon som drivs på diesel och som tillhör Euroklasserna 2 och 3 får köra i zonerna i åtta år från första registrering, medan fordon i Euroklasserna 4 och 5 får köra där till och med år 2016 respektive 2020.