De nya, italienska spårvagnarna i Göteborg bullrar mer än de äldre spårvagnsmodellerna. Det tycker göteborgare som hört av sig till miljöförvaltningen och klagat.

– Normalt får vi inte många klagomål på trafikbuller, men nu har det varit ett uppsving om spårvagnar. Nästan alla klagomål vi får just nu handlar om de nya vagnarna, säger Thomas Hammarlund på miljöförvaltningen.

Kan handla om ombyggda låggolvsvagnar

Klagomålen gäller oljud både inne i vagnen och utanför. En del klagomål är dock lite luddiga, så på miljöförvaltningen vet man inte säkert om de avser de nyaste vagnarna eller föregångarna, äldre vagnar som byggdes om till låggolvsvagnar.

Redan när de första italienska spårvagnarna kom till Göteborg och började provköras för mer än två år sedan, märkte man att ljudnivån var ett problem. Det var dels ett bullrande oljud från hjulen, dels ett vinande högt ljud från frekvensomvandlaren som gör växelström till likström.

När politikerna i kommunstyrelsen provåkte vagnen i början av 2005, klagade samtliga på de höga ljuden. Göteborgs spårvägar och trafikkontoret gjorde klart för den italienska tillverkaren Ansaldobreda att ljuden måste åtgärdas och flera åtgärder har redan vidtagits för att minska vinandet.

Huruvida det är samma ljud som göteborgarna nu klagar på är oklart, men inom kort ska miljöförvaltningen, trafikkontoret och Västtrafik träffas för att diskutera klagomålen.

”Ger ifrån sig en annan typ av ljud”

– Vi ska gå igenom vagnarna och se vad som kan orsaka bullret. Nästan alla gamla spårvagnar ska ju bytas ut mot nya, så om de verkligen bullrar och stör mer, är det inte roligt. Vi vill ju att kollektivtrafiken ska öka och då får den inte drabbas av en massa klagomål, så nånting måste vi göra, säger Thomas Hammarlund.

Han är inte säker på att de nya vagnarna verkligen låter mer i uppmätt ljudnivå.

– Men de ger ifrån sig en annan typ av ljud, framför allt det här tjutande ljudet tror jag att många störs av, säger Thomas Hammarlund.

På trafikkontoret har man inte fått många klagomål på buller från de nya vagnarna.

30 nya vagnar ska rulla före nyår

– Ett par brev bara, säger Lena Johansson, informationschef på trafikkontoret.

– Vi är ju medvetna om att bullret varit ett problem, men det jobbar tillverkaren på att lösa, liksom en del andra mindre problem, säger Lena Johansson.

Den nya spårvagnen sattes i trafik i somras och nu rullar sju vagnar i Göteborg. Innan året är slut ska det finnas 30 vagnar i trafik.

Fotnot:
Miljöförvaltningen arbetar på att inom kort färdigställa en webbkarta över bullret från spårvagnstrafiken motsvarande den som gjorts för trafikbuller (se länk till artikel nedan), men fortfarande återstår en del beräkningar.

Läs också:
Ny webbkarta visar bullret i Göteborg [2007-03-15]