”Gott, nyttigt och tryggt” heter en ny handbok om allergisäker mat i skolan och förskolan. Den ges ut av Göteborgs Stads allergikommitté och ska inom kort distribueras till alla skolor och förskolor i hela Västra Götaland.

Boken är upplagd som en handbok och vänder sig till personal som hanterar mat i förskolor och skolor. Tanken bakom boken är att de barn som redan har en födoämnesallergi ska ha så lite besvär som möjligt.

Riskerna ska minimeras

– Mathanteringen ska vara trygg från det att man gör upp matsedeln till dess att maten serveras till barnet på tallriken. Det viktiga är att det inte sker några misstag, att barnet inte ska komma i närheten av något det inte tål. Det kommer alltid att hända olyckor men riskerna ska minimeras.

– Det handlar både om utbildning av personalen och att man är väldigt noga i hanteringen, att man till exempel använder särskilda kärl och att de är ordentligt namnade, säger miljöinspektör Ingmarie Englund som är sekreterare i Göteborgs Stads allergikommitté.

Vill utöka nötförbudet

Ett exemplar av den nya handboken kommer inom kort att delas ut till alla förskolor och skolor i Göteborgs Stad och övriga Västra Götalandsregionen.

– Vi har också gjort en översikt vad födoämnesallergi är och vilka regler man har att rätta sig efter. Det finns ju till exempel ett nötförbud i förskolor och skolor i hela Göteborg och vi hoppas att det ska kunna genomföras i resten av Västra Götaland också, säger Ingmarie Englund.

Boken kommer också att finnas till försäljning.

Fotnot:
Göteborgs Stads Allergikommitté är knuten till miljönämnden och består av representanter från bland annat allergisjukvården, skolhälsovården, stadsläkaren, Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och olika patientföreningar.