”Den samlade bilden är positiv”. Den gångna helgen genomförde team från miljöförvaltningen en insats på stan för att kontrollera hur trängseln ser ut på Göteborgs restauranger och kaféer. Syfte var att se hur verksamheterna och gästerna efterlever Folkhälsomyndighetens föreskrift.

– Den samlade bilden är positiv. Göteborgs krögare är generellt väl informerade, säger Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen, och fortsätter:

– Vi fick många frågor både från gäster och krögare. Den generella bilden är att de allra flesta vill göra rätt för sig.”

Angelica Winter.

Miljöförvaltningen skickade i lördags ut totalt 14 personer att besöka kaféer, restauranger och barer runt om i Göteborg. Besöken skedde i restaurangtäta områden som Avenyn-Vasastan-Kungstorget och Järntorget-Långgatorna-Haga Nygata.

Gruppen gjorde totalt 138 besök. Det stora flertalet restauranger och kaféer följde föreskriften väl. Där det fanns brister handlade det främst om att gästerna satt för trångt på uteserveringar och att det saknades information om Folkhälsomyndighetens direktiv om att hålla avstånd.

20 verksamheter med avvikelser
– I många fall kunde restaurangerna åtgärda bristerna direkt där och då. Vi hade till exempel med oss informationsblad som verksamheterna kunde använda för att informera gästerna att hålla avstånd”, säger Angelica Winter.

– Vi hittade totalt 20 verksamheter med avvikelser som behöver följas upp och i fyra fall rör det sig om allvarliga brister, fortsätter hon.

Miljöförvaltningen kommer nu att föra en dialog med Smittskydd Västra Götaland angående de fall där man hittat allvarliga brister. Därefter fattas beslut om vilka vidare åtgärder som kommer att göras.

Ingen skillnad på inne- och utemiljö
– Syftet är att förhindra smittspridning och att verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens föreskrift. Vi vill att människor ska kunna sitta på uteserveringar och ha trevligt, utan att sprida smitta”.

Reglerna inrättades den 25 mars och syftar till att förhindra smittspridning av covid-19. Reglerna säger bland annat att det inte längre är tillåtet med stående servering vid barer och att det ska vara tillräckligt långt mellan borden så att det går som gäst att hålla avstånd. Regelverket gör ingen skillnad på ute- och innemiljö.

Det här var en första insats av detta slaget av miljöförvaltningen. Angelica Winter utesluter inte att det blir fler besök längre fram. Hon öppnar också för att besök kan vara aktuellt i andra delar av Göteborg.