Miljöförvaltningen börjar i dagarna besöka utvalda möbel- och skoaffärer i Göteborg, för att ta reda på hur de gör för att följa lagstiftningen kring kemikalier i textilier. Besöken är ett samarbete med Stockholm och Malmö.

Det blir ett tiotal inspektioner i möbel- och skoaffärer i var och en av de tre städerna. Olika butiker väljs ut på de olika orterna för att man totalt sett ska få med så många aktörer som möjligt.

”Kunskapsnivån varierar rejält”

– Vi tar inte prover i första hand utan vi kommer att ställa frågor kring hur de själva kontrollerar sina varor, vilken kunskap de har och vilka val de gör när de köper in, säger Karin Kruse på miljöförvaltningens miljöskyddsavdelning.

– Vi vill också följa upp vissa förbud, och höra med affärerna hur de gör för att klara lagstiftningen. Rena förbud är de skyldiga att ha koll på, men kunskapsnivån varierar rejält har vi märkt.

Förbjudet antimögelmedel kan ge allergi

Ett exempel på ett förbjudet ämne är dimetylfumarat. Det är ett antimögelmedel som ibland används vid långa transporter. Ämnet är allergiframkallande och kan ge upphov till brännskador. Det är förbjudet inom EU sedan mars 2009.

De affärer som väljs ut kommer att få ett informationsbrev skickat till sig innan själva besöket. I december räknar miljöförvaltningen med att ha resultaten från undersökningen klara.