Peter Löwendahl, pressansvarig på miljöförvaltningen.

Nu en del av ordinarie tillsyn. Hallå där Peter Löwendahl, pressansvarig på miljöförvaltningen. Nu väntar långhelg med utlovad värme. Hur ser era planer ut för tillsynen av trängsel på restauranger och uteserveringar under Kristi Himmelfärdshelgen?

− Tillsynen ingår numera i vår ordinarie verksamhet. Det betyder att vi genomför tillsyner löpande varje helg istället för större insatser då och då. Vi har två till tre inspektörer ute på fredags- och lördagskvällar. Till Kristi himmelsfärdshelgen har vi ökat med ett inspektörspar.

Hur går en tillsyn till?  

− Vi tittar på hur det ser ut på restaurangerna och uteserveringarna. Ser vi något som kan bli en anmärkning tar vi kontakt med de ansvariga och går igenom deras rutiner. Handlar det om allvarliga anmärkningar kopplar vi in regionens smittskyddsenhet och följer upp med ytterligare kontroller. Som sista utväg kan smittskyddsläkaren besluta att stänga en restaurang. Så här ser det ut i dag. Nu finns det ett lagförslag som innebär att vi även kommer att fatta eventuella beslut om stängning. Om den lagen blir verkligen så börjar det gälla 1 juli.

– Vår ambition är att så långt som möjligt ha en dialog med krögarna på plats och vi upplever att de har en vilja att hantera det här på bästa sätt. Svårigheten är oftast att styra kunderna. Där har vi alla ett ansvar att se till att hålla avstånd.

Hur kan man ta del av resultaten från kontrollerna?

− Från och med nästa vecka kommer vi att publicera statistik kring vår tillsyn gällande trängsel på serveringsställen på Göteborgs Stads hemsida, tillsammans med övrig information om covid19. Där kommer man kunna se hur många tillsyner vi genomfört, hur många som ska åtgärdas efter hand, följas upp och så vidare.

Hur ser situationen med trängsel ut inför den här långhelgen jämfört med valborgshelgen för ett par veckor sedan?

− Situationen har inte förändrats alls. Läget är fortfarande lika allvarligt och om du planerar ett restaurangbesök i helgen är det är oerhört viktigt att du tvättar händerna, håller avstånd och är hemma om du känner dig sjuk − det räddar liv.