Ett 40-tal Göteborgsrestauranger som serverar julbord på lunch och kvällstid får de närmaste veckorna besök av miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer. Dessa ska bland annat ta prover på utvalda livsmedel och syna rutiner för hur och var julmaten förvaras och om personalen är noga med att tvätta händerna.

Bufféservering ställer höga krav på restaurangkökens kapacitet och personalens hantering av maten. Tidigare års kontroller har visat att kvaliteten på julborden i Göteborg i flera fall varit dålig. Varm mat har varit för kall och kall mat har varit för varm vilket lett till för höga bakteriehalter.

Vid årets inspektioner kommer miljöförvaltningen också att ge tips och råd för hur man hanterar en buffé på ett säkert sätt.