Göteborgs Stad säljer inte radonmätare! Oroliga göteborgare har den senaste tiden ringt till stadens kontaktcenter efter att de blivit uppringda av en påstridig och hotfull telefonförsäljare. Försäljaren, som säger sig jobba på uppdrag av Göteborgs Stad, försöker sälja dosor som mäter radon i villor. Men något sådant uppdrag finns inte, varnar nu miljöförvaltningen.

Den envisa försäljaren hänvisar också till ett påstått regeringsbeslut om att alla villaägare måste göra en radonmätning i sin bostad. Men något sådant beslut finns alltså inte heller.

– Du bestämmer själv om och när du ska mäta radon i din villa, och det finns alltså inga företag som säljer radonmätningsutrustning på uppdrag av Göteborgs Stad, säger Andreas Severinsson, hälsoskyddschef på miljöförvaltningen.

Eget ansvar
Företagsnamnet som försäljaren uppger finns inte registrerat, men liknar namnet på ett befintligt företag som gör radonmätningar.

Du som bor i villa eller radhus har eget ansvar och beslutar själv om och när en radonmätning ska göras. Då kan du beställa radondosor från ett auktoriserat mätlaboratorium som är godkänt av kontrollföretaget Swedac.

Mer information om detta finns på sidan Radon – se länken nedan!