Miljöförvaltningen har i år satsat på förebyggande arbete inför julbordsäsongen. Ett trettiotal restauranger har fått besök där krögare, kökspersonal, serveringspersonal och livsmedelsinspektörer tillsammans har gått igenom hur ett julbord ska hanteras och dukas upp för att gästerna ska slippa matförgiftning, den oönskade ”klassikern”. Nu dignar restaurangernas julbord av alla de gamla klassikerna igen: senapssill, cheddarost, köttbullar, ål, lax, Ris à la Malta och mycket mer. Vissa klassiker är vi glada om vi slipper: koli-forma bakterier, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, jästsvamp…

I år har Miljöförvaltningen satsat på förebyggande arbete inför julbordsäsongen. Ett trettiotal restauranger har fått besök där krögare, kökspersonal, serveringspersonal och livsmedelsinspektörer tillsammans har gått igenom hur ett julbord ska hanteras och dukas upp för att gästerna ska slippa oönskade ”klassiker”. Lång erfarenhet – Vi har lång erfarenhet av julbord och provtagning av maten, berättar Maria Holm, avdelnings-chef på Miljöförvaltningen. – Enligt vår uppfattning handlar dåliga julbord ofta om kunskapsbrister hos personalen. Denna gång har vi satsat stora resurser på förebyggande arbete genom att involvera alla som arbetar med julborden, från kökspersonal, till serveringspersonal och krögare. Samtidigt med informationen har man också inspekterat restaurangerna och gått igenom förutsättningarna för att servera ett fräscht julbord med säker mat. Var femte bakterie oönskad– Säkra julbord handlar framförallt om förberedelserna innan maten hamnar på bordet, att kall mat ska hållas kall och att varm mat ska hållas varm, exemplifierar Maria Holm. – Men också att serveringsbesticken ska vara utformade så att de inte åker ner i maten, att dekorationer inte får återanvändas eller att dukningen ska vara gjord så att gästerna inte behöver sträcka sig över maten. De flesta restauranger sköter hygienen bra kring julborden, men förra året var det ändå cirka 20 procent av proven som visar på oönskade bakterier, även om maten fortfarande var tjänlig. Inget prov visade på otjänlig mat, som kan orsaka matförgiftning. Symptom på matförgiftning är diarreér, kräkningar eller magont. Snabb anmälan underlättarSymptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att man åt till över ett dygn senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen. Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta livsmedelsavdelningen på Miljöförvaltningen, servicetelefon tel 031-61 26 48. En snabb anmälan underlättar för Miljöförvaltningens personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka. Karin KärrbyMiljöförvaltningen