Ett totalt förbud mot alla slags nötter, jordnötter och mandel bör införas i Göteborgs skolor och förskolor, föreslår miljönämnden. Förbudet ska gälla även när lokalerna hyrs ut.

Redan för tio år förbjöds nötter och jordnötter i maten på skolor och förskolor, på initiativ av Göteborgs Stads Allergikommitté som leds av miljöförvaltningen.

Inget mandelförbud tidigare

Nu föreslås att förbudet utvidgas även till mandel och att förbudet ska gälla också på kvällstid, eftersom skolor och förskolor ibland hyrs ut till allmänheten.

– Mandel har inte varit förbjuden tidigare och det har rått en del oklarheter bland personalen om förbudet gäller alla nötter eller bara vissa, säger Christina Börjesson, direktör på miljöförvaltningen.

– Därför har vi föreslagit ett totalt förbud, så det inte blir några diskussioner. Då kommer vi också åt risken att folk som hyr lokalerna kvällstid använder nötter. Om det finns kvar nötrester på skärbrädan nästa dag, är den ”smittad” och kan orsaka att ett allergiskt barn råkar illa ut, säger Christina Börjesson.

Kan leda till döden

Allt fler barn blir allergiska och nöt- och jordnötsallergi kan vara så svår att den leder till döden, även i små mängder.

Det blir kommunfullmäktige som får ta ställning till förslaget om totalförbud och när det i så fall ska börja gälla.