– Jag tror jag har världens roligaste jobb, säger Yusra Moshtat, som arbetar som miljöinspektör på Miljöförvaltningen. Hon är en av krafterna bakom satsningen på ”mångkulturell miljöinfor-mation” och gör ett mycket uppskattat arbete för miljön i stadsdelarna. Men hennes väg dit har varit både lång och smärtsam.

Den innehåller erfarenheter som för en infödd svensk kan vara svårt att ens göra sig en föreställning om.

Yusra kommer från Irak där hon arbetade som civilekonom, men tvingades lämna allt och fly undan Gulfkriget. Hennes äldste son Mimo skadades mycket allvarligt av kemiska stridsmedel under kriget, skador som till sist gjorde att han avled för två år sedan.

Söker upp människor i hemmen

Yusras miljöengagemang och starka energi har ett starkt samband med detta.

– Vad gör vi egentligen mot varandra och mot miljön? frågar hon retoriskt.

”Mångkulturell miljöinformation” handlar till exempel om samarbete med många olika invandrarföreningar, att ta fram informationsmaterial på olika språk, att via olika kanaler, som till exempel närradio, nå medborgare som annars är svåra att nå.

Det kan också handla också om att bokstavligt talat söka upp människor i sina hem för att hjälpa dem med boendefrågor som fukt, mögel, sophantering, källsortering…

Arbetar okonventionellt

– Vi har också väldigt roliga skogs- och naturutflykter, där vi förmedlar budskapet om allemansrätten och vår natur och miljö, berättar Yusra om ett okonventionellt sätt att arbeta med miljöfrågorna.

– Behovet är oändligt, säger hon. Och jag har en fördel i att jag pratar flera språk, det gör det förstås lättare att komma i kontakt med människor som kanske inte varit i Sverige så länge eller som lever isolerat. Många vill inte ha någon kontakt med myndigheter, men känner ändå att de kan prata med oss. Karin Kärrby