Miljöminister Lena Sommestad besökte Bergsjön på måndagen. Där pratade hon miljö och fysisk upprustning. Hon fick veta mer om hur aktörer som Returhuset och stadsdelsförvaltningen i Bergsjön tillsammans med Familjebostäder och andra arbetar med arbetslöshet i kombination med miljö och fysisk upprustning.

– Att det rustsas upp och satsas på mindre torg är mycket positivt eftersom de läggs ner överallt annanstans i Sverige, sa Lena Sommestad.

Vad händer med Storstadssatsningen?

Det talades också om att Bergsjöns problem som uppstått på grund av landets segregation inte egentligen bara är Bergsjöns problem utan ett Göteborgsproblem eller ett nationellt problem. Lena Sommestad undrade vad som händer med Bergsjön nu när Storstadssatsningen går mot sitt slut.

– Det är synd att vi saknar en permanent samlad storstadspolitik. Som det är nu ligger olika frågor utspritt. Segregeringsfrågor ligger för sig, miljöfrågor för sig och så vidare. Samtidigt behöver vi prova oss fram och se vad som fungerar, konstaterade ministern.

Kan fungera på andra ställen

Lena Sommestad visade stort intresse för de olika insatserna som görs i Bergsjön.

– Det är jätteviktigt att vi får se vad andra gör runt om i landet. Det ni gör här kanske skulle kunna fungera på fler ställen i Sverige, sa Lena Sommestad.

Returhuset är ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete mellan studiefrämjandet, Familjebostäder och Göteborgs Stad Bergsjön.