Politikerna i Göteborgs miljönämnd vill inte pressa trafiknämnden och Vägverket att agera hårdare mot de höga halterna av kvävedioxid i Göteborgsluften. På torsdagen sade miljönämnden nej till att tvinga fram nya utredningar och åtgärder. Politikerna hänvisar bland annat till en hearing i ämnet som kommunstyrelsen ska hålla i juni.

Bakgrunden är att det sedan årsskiftet gäller tvingande miljökvalitetsnormer (MKN) för bland annat kvävedioxid. Det betyder att gränsvärdena bara får överskridas ett visst antal gånger per år.

Redan i mars hade gränserna passerats vid fem mätstationer – Friggagatan, Gårda, Haga, Femman och Järntorget.

”Vi har en skyldighet att reagera”

Miljöförvaltningen ville därför utfärda ett föreläggande mot de ansvariga väghållarna Vägverket och trafikkontoret för att de skulle utreda möjliga åtgärder före 1 september.

Men miljönämnden anser inte att det finns skäl att gå så hårt fram. Det vore fel väg att gå, mot bakgrund av att det pågår ett arbete, både på länsstyrelsen, Vägverket och inom Göteborgs Stad, för att minska halterna, ansåg politikerna och avslog förvaltningens förslag om ett föreläggande.

Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef på miljöförvaltningen, konstaterar att politikerna gör en annan bedömning än hon och hennes kollegor.

– Vi har vi en skyldighet att reagera när normen överskrids och tyckte det var viktigt att slå fast att det behöver göras mer. Men nu har vår nämnd sagt att det inte behövs och då är det det som gäller.

– Vi har ju fått miljökvalitetsnormer för hälsans skull. Men det stora problemet är att när vi och länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram, har regeringen sagt nej till alla åtgärder som skulle kunna vara verkligt verkningsfulla, eftersom det förutsatte insatser från regeringen, säger Ann-Marie Ramnerö.

Hoppas på hearing i juni

– Och inte fick vi några pengar från regeringen heller. I stället säger de: ”Ni ska klara det i alla fall!”

De strukna åtgärderna handlade bland annat om ändrad skattelagstiftning för att stimulera ett mer miljöanpassat resande och nya regler för att kunna göra mer effektiva miljözoner i städerna.

Miljönämnden hoppas nu på en hearing om miljökvalitetsnormerna som kommunstyrelsen beslutat hålla. Exakt vad hearingen ska innehålla eller syfta till är ännu oklart, den togs bara som ett muntligt beslut på kommunstyrelsens möte på onsdagen, men förmodligen kommer den att hållas 7 juni.

– Det är jättebra med en hearing, kanske kan den föra saken framåt, kommenterar Ann-Marie Ramnerö.