Fem fastighetsägare i Lunden, Kviberg och Brämaregården hotas av vite för att de inte åtgärdat höga radonhalter i sina hus och visat upp ett godkänt mätresultat. Miljönämnden beslutade på onsdagen att ta ut ett vite på 5.000 kronor per lägenhet om fastighetsägarna inte uppfyller sina skyldigheter innan den 31 maj nästa år.

De fem fastighetsägare som nu hotas av vite har trots flera påstötningar från miljöförvaltningen de senaste åren inte redovisat några åtgärder och/eller nya mätresultat.

I några fall har fastighetsägarna installerat fläktar men inte lämnat in några mätresultat till miljöförvaltningen.

Måste ner under riktvärdet

Sveriges Geologiska Undersökningar kartlade 1979/80 alla fastigheter som innehåller blå lättbetong.

I de fastigheter där radongashalterna var för höga skulle ägarna vidta åtgärder och kontrollmäta för att se att halterna verkligen sjunkit under riktvärdet på 400 Bequerel radongas per kubikmeter luft.