Bullerstörningarna från Askims skyttebana har nu pågått så länge att Göteborgs miljönämnd tar till hårdare tag mot två skytteklubbar som håller till på banan.

Miljönämnden beslutade på onsdagen att kräva att Askims Skyttelag och Hovås Sport- och Jaktskytteklubb ska se till att en ordentlig bullerutredning görs. Resultatet ska redovisas senast den 1 november.

Kravet ställs i ett vitesföreläggande, vilket innebär att om klubbarna inte redovisar utredningen i tid så kan de få betala ett vite (”böter”) på 50.000 kronor vardera.

Miljöförvaltningen har de senaste åren fått in klagomål vid flera tillfällen, både från boende i närheten av skyttebanan och från personer som vistats i friluftsområdet i närheten.