Sahlgrenska universitetssjukhuset vill bygga ett nytt sjuvåningshus i parken som gränsar mot Botaniska trädgården. Miljönämnden säger ja i sitt yttrande till byggnadsnämnden, men påpekar att det som blir kvar av parken måste utformas på ett bra sätt så att också patienter som har svårt att röra sig kan ta sig dit.

Miljönämnden vill också att dagvattnet från Sahlgrenskas område renas innan det rinner ut i Vitsippsbäcken i Botaniska trädgården.

Vattnet i bäcken innehåller koppar som troligen kommer med dagvattnet från sjukhusets gamla koppartak. Alternativet är att välja annat takmaterial än koppar till nybygget.

Sjuvåningshuset ska bland annat inrymma njursjukvården som idag finns i gamla och slitna lokaler.