Tre personer är med och delar på årets Göteborgspris för hållbar utveckling – danske Sören Hermansen, colombianske Enrique Peñalosa och Anna Kajumulo Tibaijuka från Kenya. Gemensamt är deras engagerade arbete för utvecklingen av hållbara städer.

2009 fyller Göteborgspriset för hållbar utveckling tio år. Under åren har priset delats ut till allt från kaffekooperativ i Rwanda till miljödebattörer och opinionsbildare som Al Gore.

− Det är ett brett pris och vi i juryn funderade mycket på hur vi skulle kunna summera upp de här tio åren och samtidigt knyta an till FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn i december, säger juryns ordförande Stefan Edman.

Arbetat både lokalt och globalt

En central fråga på klimatmötet är kampen för att skapa hållbara städer. Årets pristagartrio representerar flera goda exempel på både lokalt och globalt arbete för hållbar stadsutveckling.

Danske Sören Hermansen har jobbat i det lilla formatet och är känd för sin kamp för att få den lilla ön Samsö självförsörjande på förnybar energi.

Anna Kajumulo Tibaijuka från Kenya har som undergeneralsekreterare i FN och med organisationens boende och bosättningsorgan Habitat som plattform verkat för hållbara städer på en global nivå.

Colombianske Enrique Peñalosa uppmärksammas för att under sin tid som borgmästare i Bogotá bland annat ha reformerat kollektivtrafiken och skapat ett modernt och effektivt stambussnät.

Priset delas ut i november

− De här pristagarna har var och en arbetat för hållbara städer på sina kontinenter. De är engagerade ambassadörer för de här frågorna och har alla tre varit pådrivande för avgörande systemförändringar, säger Stefan Edman.

Prisutdelningen äger rum på Svenska mässan den 26 november.

1993