Solbackens förskola i Torslanda har som första förskola i Göteborg fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Det är myndigheten för skolutveckling som delar ut utmärkelsen.

På Solbackens förskola finns gott om konkreta exempel på hur det pedagogiska arbetet i temagrupper kan handla om resursanvändning och kretsloppet.

Följer övergödd bäck

Man har bland annat gjort ett litet växthus av återvunnet virke tillsammans med föräldrar och barn. Allt de odlar har de använt i matlagningen.

I närheten av förskolan finns en övergödd och igenväxt bäck. Där jobbar kommunen med miljöförbättringar. Personal och barn följer hela tiden med i vad som sker med den igenvuxna bäcken, och pratar om det.