Fortsatt ökning under 2016. Sedan årsskiftet får fartyg med hög miljöprestanda miljörabatt i Göteborgs Hamn. Hittills har enbart 25 enskilda fartyg anslutit sig. Men eftersom det handlar om fartyg som ofta anlöper hamnen är andelen anlöp med miljörabatt ändå högre än förväntat.

Miljörabatten infördes den 1 januari 2015. Tanken är att rederierna ska bli motiverade att minska sin miljöpåverkan på ett sätt som sträcker sig bortom internationella lagar och regler.

− Möjligheten att spara pengar och inte minst synliggöra sitt miljöarbete är förstås något som uppskattas av våra kunder, säger hamnens miljöchef Edvard Molitor.

Rabatt till vart sjätte anlöp
I dagsläget är det 25 fartyg från sju olika rederier som tar del av rabatten.

− Lågt räknat får vart sjätte anlöp miljörabatt, säger Edvard Molitor.

Nästa år börjar även ett fartyg som går på flytande naturgas, LNG, att trafikera Göteborgs Hamn och då förväntas andelen anlöp med miljörabatt att öka ytterligare.