Chalmersforskare får 100 000. Den stora utmaningen vid återvinning av plast brukar vara att få fram en ny råvara som är så enhetlig som möjligt. Nu har två forskare visat att det går att få fram ett tillräckligt bra material även med en ganska stor blandning av olika plaster.

I fyra år har Erik Stenvall och Sandra Tostar på Chalmers tekniska högskola närstuderat plast. Med utgångspunkt i elektronikavfall har de skiljt ut plasten. De har sedan smält, blandat och filtrerat materialet för att få fram ett granulat. Tack vare den nya teknik som forskarna utvecklat har granulatet visat sig vara av tillräckligt bra kvalitet för att kunna användas som råmaterial vid nytillverkning. Hittills har forskarna framställt en kabelvinda på prov i samarbete med ett tillverkningsföretag.

Tekniken gör att det går att få fram en användbar råvara även om avfallet består av flera typer av plast, vilket det ofta gör. Dessutom kräver tekniken mindre anläggningar och materialflöden än de metoder som används idag. Därmed skulle återvinningen på många platser kunna underlättas.

För sin forskning får Erik Stenvall och Sandra Tostar Renovas miljöstipendium på 100 000 kronor. Stipendiet har sedan 2003 delats ut årligen till västsvenska forskningsprojekt inom avfalls- och miljöområdet.