Länsförsäkringar belönar stadsbyggnadskontoret. Göteborg har varit föregångare i att analysera riskerna med klimatförändringens effekter - höjd havsvattennivå och ökad nederbörd - som leder till översvämningar och kan hota dricksvattentäkten Göta älv. Det menar Länsförsäkringar och belönar stadsbyggnadskontoret med Tommy Perssons miljöstipendium på 100 000 kronor.

”Göteborg har haft modet och uthålligheten i att hämta in, diskutera och tillämpa nya kunskaper för att öka säkerheten, även om det gör planering av byggnader och anläggningar svårare och dyrare” skriver juryn i sin motivering.

Stipendiet togs emot av Ulf Moback, tillförordnad översiktsplanechef vid stadsbyggnadskontoret, i samband med Länsförsäkringars årsstämma på Liseberg på fredagen.