Nu går miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ut i en gemensam enkät för att bli betygsatta av företag man har miljötillsyn över. Frågorna skickas ut till 5.000 företag, av vilka 1.700 finns i Göteborg.

– Vi behöver veta vad företagen tycker för att kunna planera vår verksamhet. Och för att bli bättre måste vi veta hur vi ligger till idag, säger Lars Samuelsson, projektledare på Göteborgs miljöförvaltning.

En liknande enkät gjordes för cirka tio år sedan, men då med en annan metod. Nu har Stockholm och Malmö valt att använda den metod med nöjd-kundindex som Göteborgs Stad tillämpar.

Får inte diskriminera

Företagen får betygsätta miljöförvaltningarna på en skala 1-10 vad gäller bland annat öppettider, bemötande, rättssäkerhet, information, kompetens, fakturor och även diskriminering.

– Det är oerhört viktigt att de vi har tillsyn över känner sig sjyst behandlade. Om vi ska kunna påverka dem att göra ett bra miljöarbete – så att alla får en bättre stad att leva i – måste vi uppfattas som seriösa och rättvisa, säger Lars Samuelsson.

Då handlar det inte bara om rättvisa av konkurrensskäl, utan även att ingen ska diskrimineras på grund av religion, hudfärg, språk eller liknande.

– Vi jobbar med många små familjeföretag som drivs av invandrare, särskilt i restaurang- och livsmedelsbranschen. Där är det mycket viktigt att vi inte är diskriminerande eller uppfattas som att vi är det, säger Lars Samuelsson.

Rapport i februari

Göteborg har runt 10.000 företag med verksamhet som miljöförvaltningen har tillsyn över – allt från stora industrier, bensinmackar och bilverkstäder till små frisersalonger, fotvårdare och kvarterskrogar. De 1.700 som får enkäten har valts ut bland dem som haft med miljöförvaltningen att göra sedan mitten av 2003.

Enkäten görs av SCB (Statistiska centralbyrån) och skickas ut i veckan. I slutet av februari ska svaren vara sammanställda.

– Storstäderna arbetar ju med ungefär samma miljöfrågor på tre olika håll. Att vi nu går ut gemensamt ska förhoppningsvis ge oss en hel del information om vad som är bra och vad som kan bli bättre, avslutar Lars Samuelsson.