Lista med åtgärder. Göteborgs Stads bolag och förvaltningar ska spara energi för att minska risken för effektbrist i det svenska elnätet i vinter. Göteborgs evenemangs- och arenabolag Got event har till exempel begränsat bastutiderna på Valhallabadet och sänkt temperaturen i Frölundaborg.

I slutet av oktober fick stadens förvaltningar och bolag uppdraget att sänka energiförbrukningen med minst fem procent. Got event är ett av bolagen som genomför åtgärder.

– Vi har jobbat länge med energieffektiviseringsåtgärder, men nu har vi hamnat i samordningsgruppen för elbesparing och har kunnat jobba dedikerat med frågan. Vi har tagit fram en lista med åtgärder som får ingen eller mindre påverkan på verksamheten, säger Alexander Felten, driftchef på Got event.

Ska inte påverka kärnverksamheten

Det handlar om generella åtgärder som att sänka inomhustemperaturen där det är möjligt utan att bryta mot arbetsmiljöföreskrifter. Det blir heller ingen julbelysning mer än i allmänna utrymmen där flera vistas.

På Vallhallabadet begränsas bland annat den totala bastutiden med cirka 50 procent. Våtbastuar och bubbelpooler är helt stängda.

– Det handlar om åtgärder som inte påverkar vår kärnverksamhet. Dit hör till exempel inte bubbelpoolen, säger Alexander Felten.

Nära samarbete med Idrott & förening

Got events samverkan med idrotts- och föreningsförvaltningen har ökat tack vare energisparande-arbetet. Det i sin tur har lett till att verksamheterna blivit mer samkörda. Till exempel sänks Valhallabadets 25-metersbassäng med en grad till 26 grader – det vill säga samma temperatur som Idrott & förening har på vattnet i sina arenor och simhallar.

– Detsamma gäller för Frölundaborg där vi också sänker temperaturen för att harmonisera med idrott och förenings ishallar.

Vid Got events fotbollsplaner sparas energi genom att ljusriggar endast körs under dygnets mörka timmar vid gräsrenovering. Dessutom begränsas planvärmen något vid gräsrenovering i vinter.

– Det är en svår balansgång, vi vill heller inte riskera att gräset på Gamla Ullevi inte är i form till premiären i vår, säger Alexander Felten.

Skyltar släcks

När Got event jämför energiförbrukningen med 2019 – som är det senaste normala evenemangsåret – ser man redan en sänkning, både på el- och fjärrvärmeförbrukningen. Alexander Felten tror att det beror på att personalen arbetat mycket med energisparfrågan och att besökare har blivit mer medvetna och till exempel inte duschar lika länge.

Men för att påminna göteborgarna om vikten av att spara kör Got event en informationskampanj under vintern i sina anläggningar.

– Vi släcker också skyltarna på våra arenor. Det är mycket av en symbolhandling, men samtidigt räknas varje kilowattimme och alla bidrag är viktiga!