Askimsbornas avfall minskade med 18 procent sedan man börjat väga och betala per kilo för sophämtningen. Totalt minskade mängden restavfall med 346 ton. Askim är först, men från 2012 ska hela Göteborg ha viktbaserad taxa.

Nyordningen infördes i Askim 1 januari 2010. Nu har kretsloppskontoret utvärderat perioden januari – maj och jämfört med samma tid förra året.

20-procentig minskning ses som rimlig

– En minskning på 18 procent är som väntat. En studie från branschorganisationen Avfall Sverige anger 20 procent som rimligt, säger Helena Bengtsson, projektledare på kretsloppskontoret.

Meningen med en vikt-taxa för avfallet är att förmå hushåll och företag att minska sina avfallsmängder, antingen genom att sortera och återvinna bättre, till exempel kompostera matavfallet. Eller genom att planera inköpen så att sopmängden minskar.

I Askim ökade mycket riktigt matavfallet med 32 procent (61 ton) sedan den viktbaserade taxan infördes. Cirka 14 procent av småhuskunderna började sortera ut matavfallet i stället för att slänga det ihop med övrigt avfall.

Ingen skillnad i flerbostadshus

De som valt att göra så, har kunnat spara cirka 350 kronor på ett år. För de flesta har det dock inte blivit någon större skillnad i kostnader.

Däremot ökar kostnaden för kommunen. Enligt Avfall Sverige innebär införande av viktaxa en merkostnad för ny utrustning på 60-70 kr per kund och år jämfört med volymtaxa.

Askim består till 74 procent av småhus och det är de som har bidragit till de minskade avfallsmängderna. För flerbostadshusen syns ingen förändring alls ännu.

En förklaring till det kan vara att hyresvärdarna inte låtit taxeförändringen märkas på hyran. Oftast vet hyresgästerna inte att det finns en sådan taxa. Inte ens alla fastighetsägarna kände till nyordningen, visar utvärderingen.

Lättare i bostadsrättsföreningar

– Informationen till flerbostadshusen har inte nått fram tillräckligt bra. Nu jobbar vi på det, att nå ut till fastighetsägarna och diskutera med dem hur vi kan hjälpas åt med detta, säger Helena Bengtsson.

Frågan är dock hur det ska gå till. Om vikttaxan ska locka till ett ändrat beteende, måste förmodligen hyresvärdarna eller bostadsrättsföreningarna låta taxan slå igenom på hyran eller månadsavgiften.

– Vi har ingen enkel lösning. Några planer på väga avfallet lägenhet för lägenhet finns inte. Förmodligen är detta lättare i bostadsrättföreningar, där ser man tydligare den ekonomiska effekten, säger Helena Bengtsson.