Fimpar vanligast. Mängden skräp i Göteborg har halverats sen skräpmätningarna inleddes 2009. Det visar den senaste mätningen som Statistiska centralbyrån gjort tillsammans med Håll Sverige rent. Mängden har också minskat sen förra året. Det vanligaste skräpet är fortfarande fimpar, särskilt kring spårvagns- och busshållplatserna i centrala stan.

Sedan 2009 mäts skräpet varje år i stadsdelarna Lundby, Centrum och Majorna. Då räknas vartenda papper, fimp och utspottat tuggummi på tio kvadratmeter stora rutor på trottoarer, gågator och gång- och cykelbanor.

– För att undvika att det slängs så mycket fimpar på marken har många av Göteborgs nya papperskorgar utrustats med askfat. Det är viktigt att vi försöker minska antalet fimpar på marken eftersom de bryts ner väldigt långsamt, säger Ingvar Brattefjäll på Trygg vacker stad.

Helgstädning på Avenyn
Förutom att sätta upp nya papperskorgar med askfat städar Göteborgs Stad också mer där det rör sig mycket folk. Avenyn städas exempelvis på helgnätterna för att få bort krossat glas och engångsmaterial från gator och trottoarer.

Tidigare i höstas utsågs Göteborg av Håll Sverige rent till Årets skräpplockarkommun för tredje året i rad. Staden arrangerar varje år vårstädning med skolbarn, i våras städade 62 000 barn kring sina skolor och förskolor.