Ny mätning klar. Göteborg blir mindre skräpigt. Jämfört med förra året har antalet skräpföremål på gator och torg minskat från 4,51 per tio kvadratmeter till 4,37. Cigarrettfimpar utgör fortfarande mer än hälften av skräpet.

I år mättes för första gången även nedskräpningen i några parker under en sommarvecka. Och det visade sig att på ängen framför Björngårdsvillan i Slottsskogen var det lika skräpigt som genomsnittet för gator och torg: 4,38 skräpföremål per tio kvadratmeter.

– En del platser är mer skräpiga än andra, men generellt är Göteborg en ren stad, säger Samaneh Lomander, projektledare inom Trygg, vacker stad.

– Nu har vi fått en indikation på vad vi ska satsa mest på, vilket är fimpar – både på gator och i parker.

SCB mäter
Den årliga skräpmätningen är ett samarbete med Statistiska Centralbyrån och stiftelsen Håll Sverige Rent. Mätningen genomförs under två-fyra veckor i maj-september i tre stadsdelar: Lundby, Majorna-Linné och Centrum.

På tio kvadratmeter stora ytor mäts alla skräpföremål, från Coca Cola-muggar och glasspinnar till fimpar och snuspåsar. Årets mätning gav alltså resultatet 4,37 skräpföremål per tio kvadratmeter. År 2009 var det hela 9,83. Men det minskade stort redan 2010, ner till 4,67. Det var ett direkt resultat av att staden satte ut cirka 2000 nya papperskorgar.

Mycket fimpar
År 2011 ökade nedskräpningen, till 5,75, därefter minskade den till 4,51 år 2012. Och i år har det alltså minskat ytterligare lite.

Är ni nöjda med minskningstakten?
-Ja, det är självklart roligt att se att det har minskat. Det är enormt glädjande att vi kan se ett konkret resultat av det arbete vi lägger ner för att minska nedskräpningen, säger Samaneh Lomander.

¬– Men fortfarande ser man för mycket fimpar när man går ute på stan. Vi vill självklart att det minskar ännu mer.

Nya askkoppar
Samaneh Lomander tror att den nya orange-grå Göteborgspapperskorgen med fimplock har bidragit till minskningen, plus effektivare städmetoder och kampanjer för bättre attityder.

Fimpar utgör fortfarande den klart största andelen av skräpet, men har minskat, från 64 till 59 procent mellan 2012 och 2013.

– Nu senast hade vi en anti-fimpkampanj som jag tror har gett resultat. Och vi har samarbete med gymnasielever i centrala stan och sätter ut askkoppar utanför ställen där vi ser att fimpmängden är hög, så man kan göra rätt för sig.

– Ganska små insatser som ger bra resultat, säger Samaneh Lomander.